Search Rekryterare

Sök rekryterare
 • Region Skåne1 jobb

  Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

 • Region Stockholm1 jobb

  Landstingets huvuduppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

 • Region Sörmland

  Region Sörmlands verksamhet är till för dig som bor här i Sörmland.

 • Sectra

  Sectras kunder verkar i några av samhällets mest kritiska funktioner. Sectras affärsverksamhet har formats med passion och genuin tro på att kunna förändra samhället till det bättre inom de områden vi arbetar med.

 • Securitas

  Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet.

 • Skatteverket1 jobb

  Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.

 • Skill

  Rekryteringsföretaget Skill erbjuder ett enkelt sätt att få in akademiska talanger i verksamheten. Vi lovar drivna och engagerade akademiker i kombination med erfarna projektledare och rekryterare. Skill finns i Linköping, Norrköping, Jönköping oc...

 • Skolverket1 jobb

  Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

 • Stockholmsmässan AB1 jobb

 • Sulzer

  Sulzer utvecklar och tillverkar innovativa lösningar av högsta kvalitet och med senaste teknik inom pumpning, omrörning, luftning och service.