Search Rekryterare

Sök rekryterare
 • Nitor1 jobb

  Nitor is a Digital engineering company where we, grown-up professionals, help our clients succeed.

 • Optimation AB1 jobb

  Optimation AB, vi är Sveriges ledande experter på produktionsoptimering inom processindustrin.

 • Plasman2 jobb

  Our product capabilities include single-source solutions for tooling, injection molding, chroming, paint applications and assembly—from concept to completion.

 • Plikt- och prövningsverket1 jobb

  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Plikt- och prövningsverket, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet.

 • Polismyndigheten16 jobb

  Den nya Polismyndigheten bildades den 1 januari 2015 och ersätter de tidigare 21 länspolismyndigheterna. Myndigheten består av drygt 28 500 medarbetare.

 • Region Dalarna2 jobb

  Vår vision är en god hälsa genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna.

 • Region Stockholm1 jobb

  Landstingets huvuduppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

 • Region Sörmland

  Region Sörmlands verksamhet är till för dig som bor här i Sörmland.

 • Rikshem AB (publ)1 jobb

  Vi erbjuder boenden på orter över hela Sverige. Vi äger bostäder och samhällsfastigheter och är en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB.

 • Sectra

  Sectras kunder verkar i några av samhällets mest kritiska funktioner. Sectras affärsverksamhet har formats med passion och genuin tro på att kunna förändra samhället till det bättre inom de områden vi arbetar med.