Search Rekryterare

Sök rekryterare
 • Stockholms universitet1 jobb

  Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige.

 • Sulzer

  Sulzer utvecklar och tillverkar innovativa lösningar av högsta kvalitet och med senaste teknik inom pumpning, omrörning, luftning och service.

 • Svenska kraftnät1 jobb

  Svenska kraftnät förvaltar och driver stamnätet, det vill säga kraftledningar för 220 kV och 400 kV med tillhörande anläggningar samt utlandsförbindelser.

 • Sveriges Riksbank1 jobb

  Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde.

 • Sveriges Riksdag2 jobb

  Riksdagsförvaltningens it-avdelning är en central del av det stöd som ges till kammaren, till riksdagens ledamöter och till den övriga myndighetsförvaltningen. It- avdelningens stöd är också ett viktigt inslag för kommunikationen med allmänheten.

 • ToFindOut1 jobb

  ToFindOut gör bakgrundskontroller för arbetsgivare och organisationer när de ska anställa, ingå samarbeten, genomföra företagsförvärv och investeringar.

 • Trafikförvaltningen2 jobb

 • Transitio1 jobb

  AB Transitio är ett bolag som ägs av tjugo stycken landsting/regioner i Sverige.

 • Universitets- och högskolerådet1 jobb

  En myndighet som började bedrivas 2013 och som har en stor bredd i sitt uppdrag.

 • Victoria Park1 jobb

  Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder.