Search Rekryterare

Sök rekryterare
 • Skolverket4 jobb

  Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)1 jobb

  SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

 • Statens Fastighetsverk2 jobb

 • Sulzer

  Sulzer utvecklar och tillverkar innovativa lösningar av högsta kvalitet och med senaste teknik inom pumpning, omrörning, luftning och service.

 • Sundbybergs stad1 jobb

 • Svenska kraftnät1 jobb

  Svenska kraftnät förvaltar och driver stamnätet, det vill säga kraftledningar för 220 kV och 400 kV med tillhörande anläggningar samt utlandsförbindelser.

 • Svenska kyrkan5 jobb

  Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt

 • Sveriges Riksbank3 jobb

  Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde.

 • Säkerhetspolisen5 jobb

  Säkerhetspolisen har ca 1400 medarbetare. Vårt uppdrag är att skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter.

 • Teknikföretagen