FMV

Om FMV

Vi, tillsammans med vår viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi har kunskap i teknik och affärer.

FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. Vi samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att levererera lösningar på de behov av försvarslogistik som våra kunder har.

1 jobb med FMV