AFA Försäkring

Om AFA Försäkring

AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av våra försäkringar. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

 

Försäkringarna är kollektivavtalade och bestäms i en överenskommelse mellan parter på den svenska arbetsmarknaden. Utöver den grundläggande försäkringsverksamheten arbetar vi med att förvalta kunskap och resurser samt förebygga ohälsa på arbetet. På så sätt lägger den kollektivavtalade försäkringen grunden för ett bättre arbetsliv, med ökad trygghet för alla.

 

Vår vardag på AFA Försäkring handlar om att skapa bättre förutsättningar för människor i arbetslivet. Vi administrerar ett bra försäkringsskydd, förvaltar kunskapen från avtalsförsäkringarna och våra tillgångar långsiktigt samt arbetar förebyggande genom att engagera oss för en bättre arbetsmiljö och hälsa. Det är vårt sätt att förena dessa tre verksamhetsområden som ger oss vår unika styrka i arbetet med att försäkra för ett bättre arbetsliv.

2 jobb med AFA Försäkring