FRA

Om FRA

FRA

Kunskap om utlandet - för Sveriges säkerhet och integritet

Tillförlitliga underrättelser om omvärlden är viktigt för ett land som har ambitionen att bedriva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik. Vi ger Sverige unik kunskap om utländska förhållanden som påverkar oss. Vi arbetar också för att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet. Genom vårt arbete bidrar vi med viktiga pusselbitar för Sveriges säkerhet och integritet.

 

3 jobb med FRA