Svenska kraftnät

Om Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har ett systemansvar, som innebär att vi övervakar och ansvarar för att det kortsiktigt är balans mellan tillförd och uttagen el i det svenska elsystemet. Till detta ansvar hör också att se till att elsystemets anläggningar samverkar på ett driftsäkert sätt.

1 jobb med Svenska kraftnät