Region Stockholm

Om Region Stockholm

Stockholms läns landsting är en demokratiskt styrd organisation och politikerna som väljs i allmänna val vart fjärde år representerar invånarna i Stockholms län. Landstingsfullmäktige är Sveriges näst största parlamentariska församling med sina 149 ledamöter. Det är politikerna som bestämmer landstingets budget, mål, inriktning och organisation. Till sin hjälp har politikerna ett antal förvaltningar med tjänstemän.

Stockholms län sträcker sig från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. Här finns 26 kommuner av varierande storlek, som täcker en yta av 6 519 kvadratkilometer. 35 000 personer flyttar hit varje år och Stockholms län är det snabbast växande länet i Sverige. Här bor cirka två miljoner personer, en femtedel av Sveriges befolkning. 

1 jobb med Region Stockholm