Certezza AB

Om Certezza AB

Certezza är ett oberoende informations- och it-säkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor. Vår vision är att vara marknadens främsta informations- och it-säkerhetspartner.

Certezza grundades 1996 med syfte att skapa en helt oberoende aktör i informationssäkerhetsbranschen. Inledningsvis levererade vi avancerade tjänster och produkter inom nätsäkerhetsområdet. I takt med den ökade efterfrågan har företaget växt organiskt och successivt breddat verksamheten till att omfatta hela informationssäkerhetsområdet med undantag för fysisk säkerhet.

Idag är Certezza flitigt engagerad som strategisk rådgivare såväl i nationella som offent­liga sammanhang för organisationer med internationell verksamhet. Samtidigt har före­taget behållit den djupa tekniska kunskap som behövs för att kunna ge en helhetslösning från en strategi till fungerande teknisk leverans. Då som nu är utmaningen att varje informationstillgång ska skyddas, både tekniskt och organisatoriskt baserat på sitt skyddsvärde, sin karaktäristik och aktuella regulatoriska krav. En ledstjärna för Certezza såväl igår, idag som imorgon är vårt sätt att anta nya utmaningar, vilket markant skiljer oss från flertalet aktörer på marknaden. Häri ligger vårt oberoende, vårt engagemang och vår långsiktiga strävan som sammantaget ger förväntade resultat.

Certezza är idag ca 50 medarbetare fördelade på följande kompetensområden: juridik, säkerhetsskydd & krisberedskap, informationssäkerhet, säkerhetsarkitektur, identitets- och åtkomsthantering (IAM), kryptografi-och nyckelhantering, it-säkerhet och penetrationstestning.

En viktig del av Certezzas verksamhet är vårt utbildningsutbud. Det är en mix av olika utbildningar inom informations- och it-säkerhet och den senaste lagstiftningen inom informations- och it-säkerhetsområdet. Vi riktar oss till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga och ledning. Vår ambition är att dela med oss av erfarenheter och kunnande och samtliga utbildningar i vårt utbud är framtagna av och hålls av våra it- och informationssäkerhetsexperter. 

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?