Ekonomistyrningsverket

Om Ekonomistyrningsverket

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel. Vi finns i Stockholm och har 180 anställda.

2 jobb med Ekonomistyrningsverket