Accenture

Om Accenture

Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. 

Vi har stark närvaro både globalt och lokalt. För närvarande är vi 537 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga, 1200 av dem är verksamma i Sverige.  

Besök oss på www.accenture.com 

This is Accenture Sweden

4 jobb med Accenture