Stockholms universitet

Om Stockholms universitet

De resultat vi bidrar till i form av kunskap och erfarenheter är värdefulla oavsett om du är student, forskare eller möter oss på annat sätt.

Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

1 jobb med Stockholms universitet