Migrationsverket

Om Migrationsverket

Migrationsverket är det naturliga navet för migrationen till Sverige. Varje år tar vi emot många tusen ansökningar från människor som vill arbeta, besöka, bo eller söka skydd i Sverige. Vi vill underlätta rörligheten över gränser genom god service och en snabb och rättssäker handläggning. Vår vision är ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter.

Migrationsverket är en arbetsplats som präglas av respekt för människan. Vi strävar efter att ingen ska bli diskriminerad och att alla ska ges lika möjligheter.

IT-avdelningen har ett helhetsansvar för Migrationsverkets IT-utveckling och drift. Vi har höga krav och förväntningar på oss, med system som ska ha en hög tillgänglighet, och ge verksamheten stöd i deras arbete. Nya lagar och säkerhetskrav är två av de faktorer som formar vår verksamhet.

Migrationsverket driver flera utvecklingsprojekt. Ett av de viktigaste uppdragen innebär att etablera en modern e-förvaltning och i detta ingår en fullt ut digitaliserad verksamhet.

2 jobb med Migrationsverket