Strålsäkerhetsmyndigheten

Om Strålsäkerhetsmyndigheten

Vi har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

1 jobb med Strålsäkerhetsmyndigheten