Regeringskansliet

Om Regeringskansliet

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, de olika fackdepartementen och Förvaltningsavdelningen. Fackdepartementen ansvarar för sina respektive sakfrågor, Förvaltningsavdelningen för departementsövergripande resursfrågor och Statsrådsberedningen samordnar och leder arbetet. Hur många fackdepartement det finns avgörs av varje regering och kan därför skifta över tid. Idag finns det elva fackdepartement.

Regeringskansliets anslag ingår i statsbudgeten och beslutas av riksdagen varje år. Anslaget för 2013 är 6 648 miljoner kronor.

4 jobb med Regeringskansliet