Riksdagsförvaltningen

Om Riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Förvaltningen hjälper ledamöterna med sakkunskap och beslutsunderlag och ser till att ledamöterna har bra arbetsförhållanden. Den informerar också om riksdagen och dess arbete.

Riksdagsförvaltningen leds av riksdagsstyrelsen med talmannen som ordförande och tio ledamöter valda av riksdagen. I riksdagsstyrelsens sammanträden deltar även riksdagsdirektören, som är chef för förvaltningen. Riksdagsdirektören utses av riksdagen.

2 jobb med Riksdagsförvaltningen