Securitas

Om Securitas

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet; driver branschen med morgondagens verktyg, inte med gårdagens verktyg. Framtidens säkerhet är en kombination av människor, kunskap, teknik och data. Vi kallar det Intelligent säkerhet. 

The Future of Intelligent Security

1 jobb med Securitas