Samtrafiken

Om Samtrafiken

Det gör vi framför allt genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer, och genom att förse branschen med kunskap och data om Sveriges resande.

Basen i vår verksamhet är samordning av trafikplaneringen genom bl.a. Resplus, planeringssamverkan och tidtabeller. Andra exempel på tjänster som erbjuds är Ledsagningsportalen, ett system för samarbete kring ledsagning, och Resrobot, en reseplanerare som samlar hela Sveriges trafikinformation på ett ställe. Samtrafiken är också en innovationsaktör, genom projekt som till exempel Trafiklab – en utvecklarplattform och ett initiativ för öppen trafikdata.

1 jobb med Samtrafiken