Swedavia AB

Om Swedavia AB

Sedan avknoppningen från Luftfartsverket 2010 har Swedavia gjort en fantastisk förändringsresa.

För att nå Swedavias högt ställda hållbarhetsmål krävs en affärsdriven IT-avdelning som förstår och stöttar verksamheten med effektiva IT-plattformar som når upp till framtidens resenärers högt ställda krav. 

Swedavia IT har gått från att vara en driftsorganisation till att idag vara en verksamhetsutvecklande partner.

Nu förstärker vi oss ytterligare genom att tillsätta fyra nyckelroller som kommer att ha stor påverkan på vår fortsatta resa mot att fullt ut bli en möjliggörare i Swedavias affärs- och verksamhetsutveckling.

1 jobb med Swedavia AB