Göliska IT

Om Göliska IT

Göliska IT är ett kommunalförbund som ägs av Lidköping, Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorps kommuner. Vi är de sex kommunernas sammanslagna IT-avdelning.

Här samlar vi vass kompetens och stor erfarenhet under ett enda tak. Idag är vi närmare 65 anställda som jobbar med IT-support, nätverk, IT-rådgivning, digitalisering, kommunikation och nätverk.

Göliska IT är helt intäktsfinansierat utifrån en tjänstekatalog. Kommunerna köper IT-drift, support och olika tjänster åt sina verksamheter.

Samverkan och kundfokus är fundament och framgångsfaktorer för vår verksamhet. Gemensamma upphandlingar, verksamhetssystem, tjänster och IT-infrastruktur genomsyrar det dagliga arbetet och utgör ständiga utmaningar för all personal.

1 jobb med Göliska IT