Karolinska Universitetssjukhuset

Om Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. Sjukhuset omsätter 14,7 miljarder och tillhandahåller vård till samtliga Sveriges landsting samt även i viss utsträckning till utländska medborgare. Vi har drygt 15 000 medarbetare.

1 jobb med Karolinska Universitetssjukhuset