ADA digital

Om ADA digital

För att våra kunder, och Sverige i stort, ska kunna fortsätta behålla sin digitala position har vi insett att vi måste tänka om helt. Göra tvärtom. Vi behöver se kandidaten som kund. Ha en agil searchprocess där vi skruvar och vrider i realtid för att få fram det unika i varje rekrytering. Vi behöver skapa en IT-bransch som är öppen för alla som har potential, och där vi är i ständig rörelse.

Just nu rekryterar vi inom kompetensområdena Tech, UX/Design, Data och Digital Commerce. Men ingenting är konstant. Behoven förändras ständigt. Och vi behöver vara snabbrörliga för att hänga med i rekryteringen av morgondagens digitala talanger, specialister och ledare.

På Ada Digital är vi övertygade att det är möjligt att lösa den kompetensbrist som finns idag. Det handlar bara om att vara lite besvärlig ibland. Att våga. Och att utmana. Svårare än så är det inte.

24 jobb med ADA digital