Byggvarubedömningen

Om Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen (BVB) är en ekonomisk förening. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

  • Utveckla och äga ett system för bedömning av byggvaror
  • Sätta upp kriterier för bedömning av byggvaror
  • Tillhandahålla webbaserad information om bedömda byggvaror
  • Påverka produktutvecklingen av byggvaror.

 

Vår verksamhet bygger på våra värdeord: Transparens, Samverkan, Kvalité, Proaktiv och Enkelhet.

2 jobb med Byggvarubedömningen