Skyresponse AB

Om Skyresponse AB

Skyresponse grundades 2007 under namnet Skygd AB. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och ett kontor i Luleå med ansvar för teknisk utveckling och support. Skyresponse är en ledande leverantör av distribution och hantering av larm och avvikelser från uppkopplade produkter.

Vår molnbaserade systemlösning för larm- och händelsehantering används redan idag på den svenska marknaden som en kritisk och avgörande komponent för olika IoT-tillämpningar. Till exempel arbetar vi tillsammans med aktörer inom säkerhet och e-hälsa, där vi säkerställer att rätt åtgärd kopplas till respektive larm. Vårt system möjliggör för larm- och driftcentraler hos t ex ett lokalt hemtjänstföretag eller ett globalt industriföretag att implementera en modern och framtidssäker lösning, samtidigt som det används för att koppla upp anslutna produkter till larm- eller driftcentralers befintliga system, vilket gör vårt erbjudande unikt på marknaden.

Skyresponse har nyligen genomfört en nyemission och har därigenom tillförts kapital från tidigare ägare samt via en grupp nya kvalificerade investerare med bakgrund från internationella IT- och SaaS-bolag. Förstärkningen ska stödja vår fortsatta tillväxt och möjliggöra en vidare internationell expansion på den snabbt växande IoT-marknaden.

Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur våra tjänster kan tillföra värde i er tjänstepaketering.

1 jobb med Skyresponse AB