Strabag Sverige AB

Om Strabag Sverige AB

STRABAG Sverige AB bygger och utvecklar främst tunnelprojekt. Vi är en svensk organisation med lokal marknadskännedom, men som en del av den internationella STRABAG koncernen har vi tillgång till omfattande tekniskt kunnande och finansiell styrka. Vårt motto TEAMS WORK speglar kärnan i det viktiga i byggbranschen, nämligen arbetet med människor och deras välfungerande samarbete med varandra. Vi uppnår mer för våra intressenter om vi kombinerar våra styrkor, vår erfarenhet och våra idéer. Partnerskapsbaserat arbete bygger på ett förtroendefullt, öppet och konstruktivt samarbete mellan alla inblandade projektpartner.

1 jobb med Strabag Sverige AB