Bilspeditions Transportörförening

Om Bilspeditions Transportörförening

Bilspeditions Transportörförening (BTF) är en intresseorganisation för de åkerier som kör svensk inrikestrafik för DB Schenker Sverige. Föreningen består idag av c:a 110 medlemsåkerier som är lokaliserade i hela landet, från Haparanda i norr till Ystad i söder. Föreningen startades 1957 med syftet att slå vakt om åkarnas intressen när det gäller fördelningen av Bilspeditions transportuppdrag.

1 jobb med Bilspeditions Transportörförening