Orange Cyberdefense

Om Orange Cyberdefense

Orange Cyberdefense är expertenheten för cybersäkerhet inom Orange Group, som tillhandahåller managerad säkerhet, Managerade detect- och response-tjänster till organisationer runt om i världen. Som en aktör med global förankring och lokal närvaro, strävar vi efter att bygga ett säkrare digitalt samhälle.

Vi är en leverantör som drivs av insamling av Threat Intelligence och forskning kring säkerhetshot, och erbjuder därför enastående tillgång till information kring aktuella och nya hot.

Orange Cyberdefense har en mer än 25 års erfarenhet inom informationssäkerhet, 250+ forskare och analytiker 16 SOC, 10 CyberSOC och 4 CERT distribuerade över hela världen och levererar försäljning, support och andra tjänster i 160 länder. Vi är stolta över att kunna erbjuda globalt skydd med lokal expertis och stödja våra kunder under hela säkerhetshotets livscykel.

7 jobb med Orange Cyberdefense