Plikt- och prövningsverket

Om Plikt- och prövningsverket

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Plikt- och prövningsverket, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Vi bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

1 jobb med Plikt- och prövningsverket