AMF Fastigheter

Om AMF Fastigheter

Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Som ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF är vårt övergripande uppdrag att bidra till en stabil avkastning för AMF:s sparare.

Mer än bara fastigheter

Vi utvecklar och förvaltar kontor och handelsplatser, och kvarteren runt omkring. Vår vision är att skapa stadsrum där människor vill vara. Det innebär att vi inte bara har våra fastigheter för ögonen, utan vi ser också till helheten och skapar hela kvarter som lyfter staden. Med moderna arbetsplatser, inspirerande handelsplatser, fantastiska taklandskap, unika hotell, restauranger, mötesplatser, innovationshus och mycket mer, vill vi vara med och utveckla Stockholm.

1 jobb med AMF Fastigheter