Svenskt ambulansflyg

Om Svenskt ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. KSA ägs och finansieras av samtliga Sveriges 21 regioner (tidigare landsting).

1 jobb med Svenskt ambulansflyg