Ålö AB

Om Ålö AB

Ålö AB är en leverantör inom lantbruksmaskinbranschen och utvecklar och tillverkar frontlastare under varumärkena Quicke och Trima samt tillhörande redskap under Original Implements. Ålö har kunder i mer än 50 länder, säljbolag i åtta länder och fabriker i fyra länder.

Företaget grundades 1949 av Karl-Ragnar Åström under namnet AB Ålö-Maskiner. Då hade Åström, som i mitten av 1940-talet övertog familjejordbruket i Brännland, redan under flera år arbetat med konstruktionen av vad som 1947 kom att bli den första svenska frontlastaren.

1 jobb med Ålö AB