Riksgälden

Om Riksgälden

Riksgälden är statens finansförvaltning. Vi spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. I vårt uppdrag ingår att vara statens internbank, förvalta och finansiera statsskulden, ge statliga garantier och lån och hantera statligt stöd till banker och andra kreditinstitut. Vårt kontor finns i centrala Stockholm.

4 jobb med Riksgälden