Finansinspektionen

Om Finansinspektionen

Vårt uppdrag från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.
 
Vi ska också stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell utbildning.

1 jobb med Finansinspektionen