Rättsmedicinalverket

Om Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket (RMV) ansvarar för rättspsykiatrisk, rättsmedicinsk, rättskemisk och rättsgenetisk verksamhet med uppgift att bistå rättsväsendet med undersökningar och bedömningar. RMV: s verksamhet bedrivs vid nio avdelningar runtom i landet.

1 jobb med Rättsmedicinalverket