Länsstyrelsen i Västra Götaland/Länsstyrelsernas IT-avdelning

Om Länsstyrelsen i Västra Götaland/Länsstyrelsernas IT-avdelning

Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

3 jobb med Länsstyrelsen i Västra Götaland/Länsstyrelsernas IT-avdelning