Boxhill Recruitment

Om Boxhill Recruitment

Vi har lång erfarenhet av framgångsrik rekrytering av nyckelpersoner och vet att det råder hård konkurrens om kompetensen. Vi förstår vikten av att både vara väl insatt i våra kunders verksamhet, kultur och utmaningar och ha förmågan att förstå den enskilde individens kompetens, erfarenhet och karriär. Boxhill matchar strategi med människor och människor med strategi.

För att anställa rätt person är det avgörande att ha kunskap och förståelse om företagets verksamhet och utmaningar. Insikten i vad som attraherar nya medarbetare är av högsta betydelse. Med insikt om våra kunders kultur, mål och visioner har vi en tydlig bild över vem som behövs rekryteras. Vi identifierar och attraherar stjärnorna och talangerna som gör skillnad hos våra kunder, de kandidater som passar just din organisation. Är det något vi är riktigt vassa på är det just människor.

1 jobb med Boxhill Recruitment