Universitets- och högskolerådet

Om Universitets- och högskolerådet

Vi ska ge saklig och relevant information om högskoleutbildning, erbjuda antagningsservice, ha kompetens om och ge service i tillträdesfrågor, bedöma utländsk utbildning, erbjuda möjligheter till internationellt samarbete och sist men inte minst ska vi leverera tjänster inom systemförvaltning.

Vi ska också arbeta för att motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter samt främja breddad rekrytering inom högskolan.

2 jobb med Universitets- och högskolerådet