Fem yrkesroller på frammarsch i digitaliseringens tid

Utvecklare, devopsspecialister och molnexperter. Cio:er letar med ljus och lykta efter hardcore-kompetenser. Men det behövs andra, mindre tekniska, roller också – här är några av dem.

5-yrkesroller

Kodande och algoritmer i all ära, men det behövs också de som kan vara med och bygga användarupplevelsen i de nya digitala tjänsterna. Vår amerikanska systersajt CIO.com pekar ut ett par roller som också kan behövas för en lyckad digital transformation.  

UX-designer 
För att lyckas få fram en produkt som känns bra och ser bra ut behövs användbarhetsexperter – de som sysslar med UX-design. Exempelvis går det knappast att bygga en chattbot utan en UX-designer.

Många av dem kan koda också, men deras viktigaste uppgift är att forma hur en produkt ska se ut när den landar hos slutanvändarna. 

Forensisk analytiker för AI
Problemen med det som kallas ”black box” – svårigheten att förstå och kunna härleda hur artificiell intelligens kommer fram till ett svar eller ett beslut oroar många företag.

För att komma åt det krävs någon slags CSI för AI – kriminalteknisk, eller forensisk, algoritmanalys kan vara ett sätt att kunna förklara hur ett resultat kommit fram för företagsledningen. För att lyckas kan det krävas att de forensiska analytikerna arbetar tillsammans med utvecklare för att förstå hur algoritmen kommit fram till sin slutsats.

Etikchef
En etikchefs roll är att försäkra sig om att AI-systemen gör det de är designade för och att se till att snabbt hantera eventuella oönskade konsekvenser som uppstår.

Det skulle exempelvis kunna handla om att ingripa om ett AI-system som beviljar krediter men diskriminerar personer med vissa yrken eller från vissa geografiska områden. Då kan etikchefen jobba med en forensisk analytiker för att förstå de underliggande skälen till vad som sker och se till att genomföra lämpliga korrigeringar.

Digital produktchef
En digital organisation behöver produktchefer som kan positionera exempelvis en chattbot mot kunderna. I rollen ligger också ett ansvar för storytelling, att ta fram berättelser om produkten. Idealet är att de äger hela produkten så att de ser till att UX-designen är skarp och att den följer alla regelverk. 

Chef för arbetsplatstekniken
Cio:er behöver någon som sköter om den digitala upplevelsen för de anställda. En person som kan se till att skapa en hel användarupplevelse från att stolar och bord är ergonomiska till att tekniken i konferensrummen fungerar och att samarbetsplattformar och arbetsverktyg är ändamålsenliga.


Hitta ditt nästa drömjobb

 

Tillbaka till jobblista