Har ni svårt att rekrytera digital kompetens? - Ni är inte ensamma

Att hitta rätt personal blir allt svårare. En rekryterare som förstår den digitala affären hittar kompetensen du inte trodde fanns.

Digitalisering må vara ett modeord, men på företagsgolven är det fullt allvar. Antalet företag vars verksamhet är beroende av personal med ”digital kompetens” ökar för varje dag – liksom konkurrensen om de digitala specialisterna.

Men hög efterfrågan på kompetent personal är inte den enda svårigheten som möter ett företag som vill rekrytera. Det gäller också att ha kunskap om exakt vilka kompetenser som är relevanta för den aktuella positionen. IT är inte längre en leveransorganisation, utan en del av affären – och det ställer nya krav på såväl kandidater som rekrytering.

Ser bortom det uppenbara

Sara Scheef är affärsområdeschef på TNG IT Digital som specialiserar sig på bemanning och rekrytering av digital personal och vet vad som krävs för att lyckas:

-Det gäller att ha förståelse för den digitala affären, rollerna blir allt mer digitaliserade, men det har också uppstått helt nya kompetenser. Och det är en utmaning att hitta de här människorna, vare sig det handlar om experter på webbutveckling, ux-design eller big data. Det gäller också att vara kreativ och kunna tänka utanför ramarna. Till exempel genom att ta till vara på tvärvetenskaplig kompetens inom matematik och statistik, eller marknad och kognition.

Egen sökmetodik

TNG IT Digital har utvecklat en egen searchmetodik för att nå de intressanta kandidaterna, som ofta medvetet håller sig undan sociala nätverk som LinkedIn.

– Vi satsar mycket på att se bortom det uppenbara för att hitta kompetens som andra ibland väljer bort på felaktiga grunder. Det gäller att våga utmana: är till exempel krav på perfekt svenska verkligen nödvändigt för en systemutvecklare som är otroligt skicklig? Många verksamheter är redan internationella och andra håller på att bli det, och engelskspråkig arbetskraft kan vara en fantastisk tillgång. Ett annat exempel: många i branschen pratar varmt om att de vill ha in fler kvinnor – samtidigt som kravprofilen är sådan att den i praktiken favoriserar män. Där kan vi föreslå att skruva lite på kravprofilen. Ett tredje är juniorer – med hjälp av arbetspsykologiska tester kan vi hitta människor som har mindre erfarenhet, men stor potential och enorm motivation.

Tester hittar vassaste kandidaten

Den som stirrar sig blind på en specifik utbildning eller arbetslivsbakgrund kan missa enormt kompetenta kandidater. TNG IT Digital arbetar mycket med skräddarsydda tester, och kandidater testas så tidigt som möjligt i processen. Målet är framförallt att identifiera kompetens, samtidigt som kunden kan känna sig trygg med att få den lämpligaste kandidaten för rollen.

En fördel med skräddarsydda tester är att de görs relevanta för uppgiften, och då mottas de också positivt av kandidaterna som får en ärlig chans att visa sina starka sidor.

– Men allt handlar om kompetens, säger Sara Scheef. Att vi som rekryterare förstår vilken kompetens som krävs för att driva digitaliseringen framåt och genom att se bortom det uppenbara kan gå utanför de traditionella rekryteringsmetoderna för att hitta den vassaste kandidaten.

tngsara

Sara Scheef, Affärsområdeschef TNG it Digital

 

Tillbaka till jobblista