Kvinnliga systemvetare tror på sin kompetens – men prissätter den lägre än män

Nästan 1 300 kronor skiljer det mellan nyutexaminerade systemvetares löneanspråk beroende på om de är kvinnor eller män – till männens fördel. Men det beror inte på att kvinnorna inte tror på sin kompetens.

Systemvetare

Nyutexaminerade kvinnliga systemvetare rankar i snitt sin kompetens högre än de manliga. Men ändå är deras löneanspråk lägre. Det visar en undersökning från fackförbundet Jusek.

De som medverkat i undersökningen har rankat sin kompetens i förhållande till en fiktiv idealkompetens på max tio poäng. Kvinnorna värderar sin kompetens till 8,0 medan männen landar på 7,9. När det gäller löner så blir dock rollerna omvända. Männen tycker att de bör få 30 583 kronor i månadslön i snitt medan kvinnorna tycker att 29 307 är rimligt. Ett gap på 1 277 kronor.

Tittar man på vilken lön män och kvinnor sätter på den absoluta idealkompetensen, en tiopoängare på skalan, så ser man att mönstret upprepas. Männen tycker att den är värd en månadslön på 33 412 kronor och kvinnorna att den är värd 31 375 kronor i månaden i snitt.

Kvinnor och män har alltså olika bilder av vad som är en rimlig lön och kvinnor prissätter sin kompetens lägre.

Undersökningen har gjors bland alla Juseks medlemsgrupper och mönstret ser likadant ut i hela gruppen, men skillnaden i var män och kvinnor lägger sina löneanspråk är lite större i systemvetargruppen än generellt, där är skillnaden 1 143 kronor i månaden mellan män och kvinnor.

Man kan också se att kvinnors löneanspråk ligger mer samlat medan mäns är mer spretiga och framför allt finns det några som sticker av uppåt med rejält högre löneanspråk bland männen.

Det här mönstret känns igen även i verklighetens löner skriver Jusek i rapporten. Kvinnors löner har en mer symmetrisk fördelning medan män har större spridning uppåt i löner.

Tillbaka till jobblista