CS Jobbs studie om rekrytering av it-personal våren 2018

Studien visar att rekryteringsbehovet av it-personal fortsätter öka kommande år och bland de tjänster som är svårast att rekrytera ligger utvecklare i topp. Därefter kommer it-arkitekter och it-säkerhetskunniga. 

Employer branding är på de flesta företags agendor, men det är endast ett fåtal som har en unik strategi för att stärka it-avdelningens varumärke och långt i från alla som har förstått att hr, it och marknad behöver samarbeta för att lyckas på den tuffa it-marknaden. 

För de som ännu inte arbetar med employer branding är det avsaknaden av kommunikationsstrategi som är den största utmaningen.

 

Se de viktigaste delarna från undersökningen nedan:

Vilken avdelning arbetar du på?

Vilken avdelning arbetar du på

 

Hur många it-tjänster har ni tillsatt under det senaste året?

Hur många it-tjänster har ni tillsatt

 

Tror ni behover kommer öka eller minska under det kommande året?

Tror ni behover kommer öka eller minska

 

Arbetar ni med employer branding?

Arbetar ni med employer branding

 

Vilka avdelningar på ert företag arbetar med employer branding?

Vilka avdelningar på ert företag arbetar med eb

 

Arbetar ni med en övergripande employer branding-strategi för hela företag eller har ni en unik strategi för att stärka it-avdelningen? 

Arbetar ni med övergripande eb

 

De som ännu inte arbetar med employer branding fick frågan:
Vilka hinder gör att ni inte jobbar med employer branding idag? Flervalsalternativ

Vilka hinder gör att ni inte jobbar med eb

Studien gjordes under mars och april 2018 via e-post. 74 personer som rekryterar it-personal besvarade enkäten. 
 

Tillbaka till jobblista