CIO till företag med branschens nöjdaste kunder

Rekryterare
BDO
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 8 maj 2018
Stängs
den 27 maj 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Vår vision är enkel: att ge den bästa kundupplevelsen. Det är genom att jobba bäst, inte mest, vi har belönats med utmärkelsen ”branschens nöjdaste kunder”. För femte året i rad toppar vi Svenskt Kvalitetsindex mätning.

BDO är inne i en kraftig tillväxtfas, och växer i termer av omsättning, kontor såväl som medarbetare. Samtidigt så ställer förändringar i vår omvärld och i vår bransch nya krav på oss gällande dels vårt kunderbjudande, dels hur vi strukturerar oss som organisation och vilka kompetenser som erfordras.

Se video om BDO här

OM ROLLEN OCH VÅRT ERBJUDANDE

Digitaliseringens inträde i branschen, och framför allt den tempoökning i förändringen som kan ses de senaste åren, medför nya behov kring hur vi organiserar oss kring IT inom BDO. Rollen är av strategisk karaktär och innebär rapportering direkt till VD för BDO, och ett nära samarbete med funktionen för affärsutveckling.

BDO agerar i en förtroendebransch, och står under myndighetstillsyn. BDO är också en del i nätverket BDO International. Detta sammantaget ställer höga krav på kvalitet i processer och tydlig fokus på aktiviteter kring regelefterlevnad, både för att uppfylla tillsynskrav, såväl som de ackrediteringskrav som ställs på medlemmar i det internationella nätverket under varumärket BDO

BDO har beslutat att utvecklingsperspektivet är viktigt, och BDO vill etablera en utvecklingskapacitet för att möta behov hos kunder och medarbetare med allt större och mer komplexa inslag av IT.

Rollen som CIO innefattar bland annat att:

 • Säkerställa stabil drift för BDO:s IT-tjänster och applikationer med tillgänglighet och servicenivå kopplad till affärsnytta
 • Konkretisera och etablera fastställd strategisk inriktning för IT inom BDO. Äga och konkretisera förflyttningen mot en kompetensfokuserad beställarorganisation som är skalbar gällande utförandekompetenser
 • Äga, definiera och driva den långsiktiga strategiska riktningen för IT för att möta BDO:s affärsmål
 • Säkerställa att utvecklingsperspektivet inom IT kan förse affärsutvecklingsprocessen inom BDO med utföranderesursergällande IT-nära delar i utvecklingsprojekt
 • Säkerställa en tydlig och effektiv utvecklingsmetodik gällande IT-nära krav och skapa förutsättningar för verksamhet att bli effektiva kravställare
 • Omvärldsbevaka teknikdomänen och bidra till BDO:s förståelse för nya lösningar med bäring på BDO:s verksamhet.
 • Säkerställa att BDO Sverige har en IT-miljö som är framtidssäker, att samtliga utvecklingsinitiativ säkras arkitekturellt och att BDO:s tekniska ekosystem är hållbart
 • Säkerställa en robust förvaltning av samtliga IT-objekt, samt skapa förutsättningar för verksamheten att strukturerat utöva sitt ägarskap över systemfloran
 • Säkerställa en enastående support till kunder och medarbetare som håller hög servicenivå
 • Ansvara för att samtliga tillsyns- och ackrediteringskrav som träffar IT-domänen uppfylls, och representera BDO Sverige i närverksforum för IT
 • Säkerställa att BDO Sverige håller en hög nivå vad gäller IT-säkerhet
 • Samordna arbetet inom den nationella IT-avdelningen och utöva arbetsledning och personalansvar. 

VEM SÖKER VI?

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och relevant erfarenhet av ledning och styrning inom IT-organisation. Vi ser att du har en förståelse för alla domäner som ingår i uppdraget för en IT-organisation, där både bas-tjänster, förvaltningsnära strukturer såväl som utvecklingsperspektivet ingår. Vi ser även att förändringsperspektivet är centralt i rollen, och att du genom ett utåt -blickande och strategiskt perspektiv med förändringsledarskap som metod kan föreslå, konkretisera och etablera nya lägen

Vi ser att du har:

 • Erfarenhet av ledande ställning inom IT-organisation
 • Erfarenhet av att arbeta med strategisk utveckling av organisationer, och vara verserad i samtliga domäner som ankommer en IT-organisation för att kunna utgöra strategiskt bollplank till ledande befattningshavare, och etablera ”best practice”, både utifrån omvärldsperspektiv såväl som beprövad process/metod/modell
 • Erfarenhet av att driva förändringsarbete och att införa nya arbetssätt
 • Ett tryggt ledarskap, både gällande operativ drift såväl som ur förändringsperspektiv

Det är meriterande med:

 • Erfarenhet från reglerad bransch
 • Erfarenhet från att arbeta som strategiskt ledningsstöd med tekniska utredningar, plattformsval etc.

Dina personliga egenskaper

 • Initiativrik, självgående och driven
 • Utvecklingsorienterad och förändringsskicklig
 • Pedagogisk och kommunikativ med förmåga att artikulera mot olika intressentgrupper
 • Analytisk med god förmåga att se lösningar

FRÅGOR OCH ANSÖKAN

I denna rekrytering samarbetar BDO med Boxhill AB. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsulterna Ann Bender, tfn: 072-214 08 72,  ann.bender@bhill.se eller Maria Grevillius, tfn 072-727 62 94, maria.grevillius@bhill.se. Urval sker löpande och vi önskar ha din ansökan senast 27 maj. Du söker på ett enkelt och smidigt sätt tjänsten via "ansök-knappen" i annonsen där du kan bifoga ditt CV.

För att kunna följa lagar angående Personuppgiftshantering ber vi dig att ej skicka ansökningar via e-mail utan via ansökningsknappen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Liknande jobb

Liknande jobb