Polismyndigheten

Gruppchef till it-säkerhetsenheten, IT-avdelningen

Rekryterare
Polismyndigheten
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 14 maj 2018
Stängs
den 4 juni 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Vi bygger inga virtuella världar eller pokerbord – det vi utvecklar är avgörande för att brott ska klaras upp, att brottsligheten ska minska och för att alla i Sverige ska känna sig trygga.

Arbetsplatsbeskrivning

Som anställd på polisens it-avdelning är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden.

Våra system används i polisernas vardag – dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång.

Polisens it-avdelning har cirka 750 medarbetare och ansvarar för all it som används av myndighetens cirka 30 000 medarbetare. Vårt fokus är att generera verksamhetsnytta – med hög utvecklingstakt och modern teknik utifrån agila principer och förhållningssätt.

Arbetsplatsbeskrivning

Den nationella IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla it-tjänster till hela Polismyndigheten. I uppdraget ingår också att samverka i tekniska frågor med andra rättsvårdande myndigheter inom landet, främst genom det så kallade RIF-samarbetet (rättsväsendets informationsförsörjning) samt att aktivt bidra till det rättsvårdande arbetet inom EU. Avdelningen ansvarar för att utveckla, förvalta och sköta drift av samtliga Polisens it-system och därtill hörande it-infrastruktur samt för att införskaffa it-system och it-applikationer och införa dem i Polismyndighetens verksamhet. I uppdraget ingår också ett nationellt ansvar inom myndigheten för den del av säkerhets- och verksamhetsskydd som omfattar it- och informationssäkerhet samt signalskydd.

It-säkerhetsenheten ansvarar för att säkerställa att arbetet med it- och informationssäkerhet utvecklas på kort och lång sikt, samt att det finns tydlig styrning med hjälp av riktlinjer och styrande dokument. Enheten ansvarar även för att följa upp att myndigheten efterlever gällande regelverk, samt att rapportera en lägesbild för. Vidare ansvarar enheten för att säkerställa att myndigheten har verktyg och förutsättningar att bedriva ett systematiskt it- och informationssäkerhetsarbete inklusive signalskydd.

Enheten har även ett särskilt ansvar att utveckla och förvalta specifika säkerhetsfunktioner såsom myndighetens centrala säkerhetslogg, myndighetens behörighets administrationsportal för behörighet samt brandväggar och PKI-infrastrukturen.

Enheten består av fem grupper och nu söker vi en gruppchef till en av dessa grupper. Som chef ingår du i it-säkerhetsenhetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till it-säkerhetschefen. Gruppen ansvarar bl.a. för att:

 • I ett nära samarbete stödja it-avdelningens övriga verksamhet inom utveckling, drift och livscykelhantering med säkerhetsanalyser, informationsklassning, kravformulering, säkerhetslösningar etc.
 • Etablera och vidareutveckla myndighetens ledningssystem för it- och informationssäkerhet.
 • Arbeta för, genom exempelvis utbildning och information, att alla medarbetare inom myndigheten upprätthåller ett säkerhetsmedvetande och agerar i enlighet med myndighetens säkerhetsregelverk.
 • Samordna myndighetens signalskydd.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • ingå i it-säkerhetsenhetens ledningsgrupp
 • tillsammans med enhetens ledningsgrupp ansvara för planering och styrning av it- och informationssäkerhetsarbetet inom Polismyndigheten
 • tillsammans med enhetens ledningsgrupp samt dina medarbetare ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara för och följa upp tilldelad budget
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • minst 5 års erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • kunskap och erfarenhet av integritets- och dataskyddsfrågor samt informationssäkerhetsregelverk
 • erfarenhet av arbete enligt standarder inom ISO 27000-serien
 • erfarenhet av arbete med signalskydd
 • certifiering från en eller flera av CISM, CISA, CRISC, CISSP eller i något ramverk relaterat till it- och informationssäkerhet

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Josefine Östfeldt, 010-56 36958

Fackliga företrädare

Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 211; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-567 70 92; Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 422

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning Anställningen kan komma att inledas med en provanställning Placering i Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A245.406/2018 i mailet ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2018

Liknande jobb

Liknande jobb