IT-arkitekt

Plats
Östersund (Kommun), Jämtland
Annonserat
den 14 maj 2018
Stängs
den 3 juni 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Statens servicecenter är en av Sveriges mest expansiva myndigheter. Vi levererar administrativa tjänster och konsultstöd till statliga myndigheter inom områdena ekonomi, lön, HR och snart även inom e-arkivering. I dag är vi 450 medarbetare som finns i Eskilstuna, Gävle (HK), Göteborg, Lund, Norrköping, Stockholm och Östersund. Från och med den 1 januari 2019, när vi även driver de statliga lokala servicekontoren, kommer vi att vara 1 400 medarbetare. Servicekontoren välkomnar medborgare, nyanlända och företagare som behöver stöd med tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Hos oss får du bidra med din kompetens i arbetet för en effektivare statsförvaltning. Du bidrar till vår entreprenörsanda och har stora möjligheter att påverka i en verksamhet som befinner sig i en spännande utveckling.

Statens servicecenters IT-avdelning ansvarar för att förvalta och utveckla myndighetens IT-miljö. Avdelningen är lokaliserad i Östersund men anställningen går att placera i Gävle efter överenskommelse. Statens servicecenter nyttjar i hög grad externa leverantörer för drift och support av IT-infrastrukturen och applikationsportföljen. En viktig del i uppdraget är att kunna upphandla, följa upp och utveckla IT-tjänster som levereras av externa leverantörer.

Rollen som IT-arkitekt inom Statens servicecenter avser en bred arkitektroll som lösningsarkitekt. Arkitekturområden spänner från verksamhetssystem inom ekonomi, lön och e-arkiv till infrastrukturfrågor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
I rollen som IT-arkitekt arbetar du med att planera realiseringen av IT-lösningar baserat på verksamhetens behovsbild och med förutsättningar från existerande IT-tjänster i organisationen. Du har fokus på att se till att återanvändning av funktionalitet sker samt att säkerställa att myndighetsövergripande arkitekturprinciper och riktlinjer kring standarder följs i den tekniska arkitekturen.

Som IT-arkitekt ansvar du för att IT-lösningar realiseras på ett korrekt sätt i enlighet med verksamhetens krav och i förhållande till andra IT-lösningar samt att lösningen kan leva vidare under en lång tid. Rollen innebär även att formulerar och säkerställa de icke-funktionella kraven på lösningarna samt ta fram och förvalta olika typer av artefakter som systemkartor, tjänstegränssnitt samt informationsmodeller. I samverkan med de övriga verksamheterna inom Statens servicecenter kommer du i rollen som IT-arkitekt att driva och leda arkitekturfrågeställningar i anslutnings- och utvecklingsprojekt samt genomföra förstudier/utredningar och hantera teknisk kravställning inför upphandling.

Kvalifikationer
• Akademisk examen som ingenjör, systemvetare eller motsvarande utbildning
• Minst 5 års erfarenhet av arbete med IT-arkitektur

Dessutom är det meriterande om du har:
• Certifiering som IT-arkitekt eller Enterprisearkitekt. Exempel på certifieringar är CITA-P, Dataföreningen kompetens certifierad IT-arkitekt, certifierad i arkitekturramverket TOGAF eller motsvarande.
• Dokumenterad erfarenhet av etablerade projektmetodiker som PEJL, PPS, PROPS eller motsvarande
• Dokumenterad erfarenhet av arkitekturarbete inom följande områden: 
- Verksamhetsstödjande applikationer som affärssystem inom löne- och ekonomiområdet
- Affärsprocesser och standarder inom e-handel, t.ex. SFTI
- Informations- och IT-säkerhet
- Identity and access managament
- Systemintegration och integrationsplattformar

Vidare ska du ha följande förmågor:
• Vara förtroendeingivande
• Ha en god kommunikativ förmåga som gör att du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska för
att tydligt kunna förmedla budskap
• Ha en god samarbetsförmåga och kunna samverka med andra organisationer och intressenter för att åstadkomma resultat
• Ha en god analytisk förmåga som gör att du kan hantera komplexa frågor och problem och förstå komplexa sammanhang för
övergripande frågor
• Vara drivande och ha förmåga att snabbt sätta dig in i verksamhetens olika områden
• Vara kreativ och utvecklingsfokuserad med stor lyhördhet för verksamhetens behov

Övrigt
Anställningen är 100 % och tillsvidare.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen är placerad i Östersund eller Gävle, efter överenkommelse.
Anställningen innebär en del resande.

Välkommen med din ansökan senast den 3 juni 2018.

Vi har två likadana annonser ute för samma tjänst, dvs vi söker en IT-arkitekt till Östersund eller Gävle. Du behöver bara ansöka via en av annonserna.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas, du måste därför vara svensk medborgare.

Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.

Fackliga kontakter Annika Andersson ST tel. 010-456 00 57, Håkan Alenius SEKO tel. 026-656582

Kontaktpersoner

Johan Göthberg
Avdelningschef
010-456 01 76
johan.gothberg@statenssc.se