Enhetschef IT-produktion

Rekryterare
SMHI
Plats
Norrköping (Kommun), Östergötland
Annonserat
den 17 maj 2018
Stängs
den 6 juni 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Vill du vara med och leda och utveckla verksamheten med ansvar för att ur ett SMHI perspektiv erbjuda en effektiv IT-produktion, en flexibel men säker infrastruktur samt en modern och funktionell arbetsplats för SMHIs medarbetare. Vi erbjuder dig ett jobb i en spännande och utvecklande miljö tillsammans med kvalificerade kollegor.

IT-avdelningen på SMHI består av över 100 medarbetare som arbetar med samtliga delar inom utveckling och förvaltning i hela kedjan från idé till drift inom applikation och infrastruktur. SMHI består av verksamheter som har mycket olika förutsättningar, vilket ställer stora krav på IT-verksamheten.

En produktionsenhet på IT-avdelningen etablerades under 2017. Din uppgift som enhetschef blir att leda utvecklingen av enhetens anvarsområden. Till din hjälp har du fyra gruppchefer och på enheten finns cirka 45 medarbetare. Vid sidan av linjechefsansvaret deltar du också i andra strategiska forum för en SMHI gemensam styrning.

Ditt uppdrag blir att ur ett SMHI perspektiv erbjuda en effektiv IT-produktion, en flexibel men säker infrastruktur samt en modern och funktionell arbetsplats för SMHIs medarbetare. Inom drift och infrastruktur ligger fokus på ett processorienterat arbetssätt där kompetensteam och funktioner säkerställer den dagliga driften och den tekniska utvecklingen. SMHIs användarmiljöer bygger på flexibilitet, valbarhet och möjlighet att arbeta från valfri plats.

Enhetens medarbetare ger användarstöd, förvaltar och utvecklar

  • Den digitala arbetsplatsen och de verksamhetsstödjande systemen
  • IT-produktionen
  • IT-infrastrukturen

Som enhetschef har du det övergripande ansvaret att utveckla ovanstående områden. För att lyckas är en aktiv omvärldsbevakning och deltagande i olika nätverk en mycket viktig del. Genom din egen ledningsgrupp och engagemang i andra forum, bidrar du till att utveckla SMHIs verksamhet. Du kommer att sitta i avdelningens ledningsgrupper och förväntas delta i både avdelningens och SMHIs strategiska utveckling, samt driva förändringar på direkt uppdrag av avdelningens chef.

Din profil:

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och hur du förankrat och kommunicerat vid stora förändringar. Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du har erfarenhet av att driva och utveckla ledningsgrupper, och vi ser gärna att du har erfarenhet att driva större utredningar.

Vi tror att en bakgrund som linjechef i en IT intensiv verksamhet kan vara lämplig och att du är van att hämta inspiration genom att delta i externa event, ex via Gartner, och externt nätverkande. Genom en aktiv omvärldsbevakning har du en aktuell bild kring viktiga trender inom IT-området och erfarenhet av att omsätta detta till strategier och mål för den interna organisationen.

I den här rollen är det viktigt att du har en stark drivkraft att sätta igång aktiviteter, vara initiativrik, ifrågasätta och att nå resultat inom givna tidsramar. Du har en förmåga att skapa goda relationer, att vara lyhörd, lyssna, vara nyfiken, att skapa tydlighet och förståelse för förändringar och få människorna i organisationen att arbeta åt samma håll.

Som chef förväntar vi oss att du är trygg och stabil i dig själv, är prestigelös och kan anpassa ditt förhållningssätt efter situationen. Att ha förmågan att samarbeta med olika typer av människor och roller samt att vara en god kommunikatör, i så väl tal som skrift, är en förutsättning. Vi sätter stort värde på dina pedagogiska och relationsskapande förmågor, som gör att du får medarbetarna att förstå och vilja vara med på den förändringsresa vi har framför oss. Du har ett visionärt tänkande, en helhetssyn och en strategisk förmåga som också betyder att du delegerar och känner tillit till organisationens förmåga att hantera operativa frågor.

SMHI arbetar aktivt med samverkan för att tillvarata medarbetarkraften. Du kan visa på hur du genom att involvera medarbetare på ett tidigt stadium kunnat förbättra en verksamhet.

Vid tillsättningen av den här tjänsten kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Placering i Norrköping.

Inledande intervjuer kommer att hållas den 11-15 juni.

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta avdelningschef Annica Thunell eller HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga representanter är för SACO Pontus Brander och för ST Christina Sverker. 
Samtliga nås via e-post fornamn.efternamn@smhi.se eller telefon 011-495 8000.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 6 juni 2018.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.
 

Kontaktpersoner

Karin Aspeqvist
HR-specialist

Annika Thunell
Avdelningschef IT

Pontus Brander
Saco

Christina Sverker
ST

Liknande jobb

Liknande jobb