Polismyndigheten

Gruppchef till Nationella underrättelsesystem 2 vid IT-avdelningen

Rekryterare
Polismyndigheten
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 21 juni 2018
Stängs
den 13 augusti 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Polismyndighetens IT-avdelning har cirka 800 anställda som tillsammans sköter drift, underhåll och utveckling av IT-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden.


Arbetsplatsbeskrivning
Inom sektionen har vi ett helhetsansvar för utveckling och livcykelhantering av systemstöden för polisens underrättelsetjänst, gränspolisen samt för de internationella systemen. Vår målsättning är hög utvecklingstakt, hög teknisk och funktionell kvalitet. För att åstadkomma detta använder vi arbetssätt som syftar till att arbeta lättrörligt och testdrivet med fokus på att kontinuerligt leverera verksamhetsnytta. Detta sker utifrån agila principer och förhållningssätt.

 

Arbetsbeskrivning
Som gruppchef för gruppen Nationella underrättelsesystem 2 får du stor möjlighet att leda och påverka polisens it- och teknikutveckling då gruppen står inför spännande utvecklingsuppdrag inom underrättelseområdet. Gruppen består idag 8 medarbetare och några konsulter och ambitionen är att växa yterliggare under året.

Som gruppchef för gruppen Nationella underrättelsesystem 2
ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

- leda, samordna, organisera och utveckla arbetet inom gruppen och de produkter som du ansvarar för och tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete.

- ingå i sektionens ledningsgrupp

- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.


är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

- Produktägare - du har det operativa ansvaret för din grupps leveranser avseende utveckling, förvaltning och livcykelhantering för gruppens IT-produkter.

 

Kvalifikationer


har du
- minst tre års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef/arbetsledare, uppdragsledare eller liknande

- för funktionen relevant högskoleexamen/utbildning eller motsvarande inom IT

- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (IT)

- Erfarenhet av produktutveckling inom it området

- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

- kunskap och erfarenhet av agil metodik
 

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs hela kravprofilen här. 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
 

Kontaktpersoner
Information om uppdraget lämnas av Sektionschef Henrik Wallén, 010-56 355 71. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: chefsrekrytering@polisen.se
 

Fackliga företrädare
Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 21; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010 5677092; Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 422.

 

Övrig information

Anställning
– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

– Placering i Stockholm, Kungsholmen
 

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
 

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt via: chefsrekrytering@polisen.se

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
 

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan till oss senast den 13 augusti 2018!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Liknande jobb

Liknande jobb