Vill du vara med att utveckla säkerheten i samhällsviktiga system?

Rekryterare
MSB
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 9 juli 2018
Stängs
den 9 augusti 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Vi söker handläggare till programmet för säkerhet i industriella informations- och styrsystem vid enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. 

Enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet arbetar med kommunikationssäkerhet, signalskydd, medie- och etermedieberedskap, skydd av samhällsviktig verksamhet, industriella informations- och styrsystem samt rymdväder och rymdinfrastrukturfrågor.

Dina arbetsuppgifter

Som handläggare deltar du i utformning, planering och samordning av arbetet med att öka säkerheten i industriella informations- och styrsystem och andra cyberfysiska system i samhället.

Du kommer att vara en av fyra personer som arbetar med dessa frågor på enheten. Du kommer att aktivt delta i arbetet med att genomföra planerad verksamhet och löpande följa upp programmets verksamhet och avrapportera det till programansvarig och enhetschef. I arbetet ingår bland annat att ta fram skriftligt underlag, delta i möten med andra myndigheter och privata aktörer, initiera och följa upp studier inom området samt att stödja arbetet med utveckling av programmet, arbetsprocesser och rutiner. I arbetet ingår internationella kontakter.

Du kommer även att vara ett stöd till avdelningsledningen och chefen för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet i arbetet med att genomföra enhetens verksamhet i övrigt, bland annat genom att medverka i remisser, uppdrag och utredningar inom enheten och avdelningen.

Du kan även komma att delta i planering och genomförande av konferenser eller delta i olika enhets- eller avdelningsöverskridande arbetsgrupper eller liknade inom avdelningen.

Din kompetensprofil

Du är civilingenjör med ett par års erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning eller industri. Du har erfarenhet av att arbeta med kravställning, utveckling, drift eller förvaltning av system med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och robusthet eller har stort intresse för informationssäkerhet och industriella system. 

Du kan också vara nyutexaminerad civilingenjör eller motsvarande med intresse för samhällsviktig infrastruktur och säkerhet. 

Det är meriterande om du har arbetat med informations-och cybersäkerhet samt skydd av samhällsviktig verksamhet. Du ska ha vana av samordning, uppföljning och planering med en förmåga att tänka strategiskt och ha ett brett perspektiv på frågor. Vi ser gärna att du har ett stort engagemang för tekniska utveckling sett ur ett samhällsperspektiv och har vana av att skriva och läsa olika typer av texter. 

Som person är du samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Arbetet innebär många kontakter, och det är viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift i både svenska och engelska. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och beredd på att hantera omväxlande arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan. 

Anställningsform

Tjänsten är placerad företrädesvis i Stockholm och är en tills­vidareanställning. Myndigheten tillämpar provanställning. 

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare. 

Vill du få mer information?

Kontakta tf enhetschef Lars-Göran Emanuelson (inte tillgänglig v 28-31). Fackliga företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Frida Billström och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. 

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 9 augusti 2018, märkt med referensnummer 2018/104. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Liknande jobb

Liknande jobb