Vill du bidra till säker digitalisering? Informationssäkerhet/it-säkerhet

Rekryterare
MSB
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 9 juli 2018
Stängs
den 9 augusti 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Vi söker dig som vill bidra till en säkrare informationshantering i ett digitaliserat samhälle. Du kommer att tillhöra enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Avdelningen består av fyra enheter med totalt drygt 60 medarbetare. Verksamheten är i ett expansivt skede.

Enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete består idag av 9 medarbetare. Vi är det nationella stödet till samhället i det förebyggande arbetet med informationssäkerhet. Vårt uppdrag kan delas in i tre delar.

  • att förstå behovet av kunskap och stöd genom enkäter, undersökningar och dialoger,
  • att ta fram och utveckla olika former av stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete ofta i samarbete med andra parter samt
  • att föra ut och tillhandahålla kunskapen och stödet i personliga möten och genom andra kanaler. 

Arbete med standardisering och terminologi inom informationssäkerhet är uppgifter som också ingår i uppdraget. 

Dina arbetsuppgifter

Du kan betrakta dig som en av våra förändringsledare i informationssäkerhetssverige som tillsammans kommer att arbeta brett inom enhetens hela uppdrag. Genom att utreda, utveckla och kommunicera kommer du att på olika sätt påverka våra målgrupper till beteendeförändring som leder till ett mer informationssäkert samhälle. Du ska vara bekväm med att inspirera och kommunicera om det systematiska informationssäkerhetsarbetet för våra målgrupper.

Tonvikten i denna tjänst ligger på de organisatoriska aspekterna av det systematiska informationssäkerhetsarbetet med förståelse för de tekniska delarna.

Din kompetensprofil

Du har en akademisk utbildning eller motsvarande med för uppgiften relevant inriktning inom exempelvis data- och systemvetenskap eller it-arkiv- och informationskunskap. 

Du har erfarenhet av att arbeta med systematisk informationssäkerhet och har god förståelse för organisatoriska informationssäkerhetsfrågor. Du har god förståelse för it-säkerhetsfrågor. Meriterande är att ha arbetat med förändringsarbete. 

Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och gärna även på engelska. 

Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och bidra till en bra arbetsplats. Du ska också vara bekväm med att ha en stödjande roll och kunna anpassa ditt arbete till olika målgrupper. Du har förmåga att växla mellan planerad och händelse­styrd verksamhet.

Du är prestigelös, kommunikativ och är intresserad av att utveckla de praktiska och teoretiska förutsättningarna för samhällets informationssäkerhetsarbete. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga.

Övrigt

Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du hos MSB en rad förmåner som: 

  • Flexibel arbetstid
  • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
  • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
  • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år
  • Komplettering till det allmänna pensionsavtalet
  • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård, i form tid och ersättningar 

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidaretjänst med placering i Stockholm. Sommaren 2019 kommer MSB:s stockholmskontor att flytta till Solna. Myndigheten tillämpar provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. Du kan komma att ingå i vårt beredskapssystem. Vid ansökan ska du ange dina lönekrav. 

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare. 

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Frida Billström ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. 

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 9 augusti 2018, märkt med referensnummer 2018/121. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Liknande jobb

Liknande jobb