Nätförvaltare/nätverksstrateg till Södersjukhuset

Rekryterare
Södersjukhuset
Plats
Stockholm (Län)
Annonserat
den 12 juli 2018
Stängs
den 9 september 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Södersjukhuset söker en nätförvaltare/nätverksstrateg som ska ansvara för Södersjukhusets nätverksinfrastruktur. 

  

Stockholms läns landsting, SLL, har beslutat om stora investeringar i infrastruktur som för Södersjukhuset består av nybyggnation men även renovering av stora delar av sjukhusets befintliga lokaler, detta som en del i att kunna genomföra satsningen på Framtidens Hälso- och Sjukvård. För att kunna realisera och möta upp vårdverksamhetens behov av IT-stöd behöver Södersjukhuset förstärka sin kompetens inom nätverksinfrastrukturområdet. 

 

Till avdelning Kvalitet, Utveckling och IT söker vi därför en nätförvaltare/nätverksstrateg för nätverk/kommunikation med intresse av att utveckla nätverkslösningar för vården. Avdelningen är en stabsfunktion som omfattar både utveckling och förvaltning. Avdelningens uppdrag är att bedriva ett proaktivt arbete kring IT och telefoni utifrån ett verksamhetsperspektiv såväl som ett patient- och användarperspektiv.  

 

Vi förstärker vår organisation med en Nätförvaltare/nätverksstrateg 

 

Södersjukhusets IT-organisation har det övergripande ansvaret för att IT-leveransen till sjukhuset motsvarar verksamheternas krav och behov och ska även säkerställa att leveransen sker på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. En fungerande nätverksinfrastruktur är förutsättningen för såväl befintliga lösningar inom IT, telefoni, akutlarm och kallelsesystem samt medicinsk teknik, som framtidens digitalisering och mobila lösningar. De tekniska plattformarna driftas, förvaltas och utvecklas av SLL IT, Locum, Ascom och Telia. Flera av de system och lösningar som används på Södersjukhuset förvaltas och utvecklas gemensamt för hela SLL. 

 

Arbetsuppgifter:
När vi nu förstärker organisationen med en nyinrättad roll kommer du att bli IT-organisationens sakkunnige i beställningar och projekt kring nätinfrastruktur. Din uppgift blir att föra dialog med leverantörer, ställa krav på och bedöma rimlighet i teknikval, och kostnader samt kravställa i upphandlingar inom området. Utgångspunkten ska vara det bästa för Södersjukhuset men med ett ständigt beaktande av helheten inom SLL.  

 

Det blir även din uppgift att verka för att samarbetet och kanalerna mellan verksamhet, medicinsk teknik (MT), IT och leverantörer gällande nätverk upprätthålles och utvecklas vidare. I rollen som nätförvaltare/nätverksstrateg kommer du arbeta med att skapa en långsiktig strategi och struktur för Södersjukhusets tekniska nät och att upprätthålla en stabil och professionell förvaltning. 

 

Rollens fokus är ett arbete som bedrivs ändamålsenligt och rationellt i enlighet med uppställda mål som tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet. 

 

Kvalifikationer
Du ska ha: 

• Adekvat högskoleutbildning inom nätverksområdet eller liknande kunskaper förvärvade på annat sätt.  

• Tre till fem års erfarenhet av arbete inom området 

• Dokumenterad erfarenhet av förvaltning av komplexa nätverksmiljöer 

• Kunskap om konfiguration, underhåll, administration och säkerhet i nätverk, inklusive trådlösa nätverk och applikationsprotokoll. 

• Erfarenhet av arbete med segmenterade nät, VLAN och brandväggskonfigurationer och mobila lösningar. 

 

Meriterande är om du har: 

• Erfarenhet av att i större organisation deltagit i verksamhetskritiska teknikprojekt. 

• Kunskaper om sårbarhet och attacker samt tekniker för att upptäcka intrång på nätverk eller datorer. 

• Erfarenhet av arbete med IP-dect nät, SIP, QoS, MDM-lösningar och IP-telefoni. 

• Utbildning/certifiering inom nätverk/telefoni-området. 

 

Personliga egenskaper: 
Arbetets karaktär ställer stora krav på flexibilitet, intiativ- och samarbetsförmåga. Tjänsten innebär mycket självständigt arbete samtidigt som du måste fungera smidigt tillsammans med övriga beställarorganisationen. Du är van att själv driva ditt arbete, är flexibel och resultatorienterad. Du ska vara så kunnig inom nätverk/infrastruktur att du kan förstå och ställa krav på leverantören/utföraren, men du kommer inte själv att utföra operativt arbete. Du har en helhetssyn vad gäller verksamhetens behov, både på kort sikt och ur ett strategiskt perspektiv.  

 

Anställningsform:

Tillsvidareanställning, heltid (39,5 h/vecka). Tillsättning enligt överenskommelse.

   

Information om tjänsten lämnas av: 

Tf. Chef, sektion IT&Utveckling 
Karin Weilow 
karin.weilow@sll.se 

 

IT Chef  
Magnus Latzke 
magnus.latzke@sll.se 

 

Fackliga företrädare: 

SACO
Sverker Forsberg 
sverker.forsberg@sll.se 

Liknande jobb

Liknande jobb