CGI

QSE Manager, Stockholm

Rekryterare
CGI
Plats
Stockholm
Annonserat
den 5 september 2018
Stängs
den 31 oktober 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Position Description:

IP & BPS söker en QSE Manager som ersättare till den nuvarande som beslutat att gå vidare.
QSE Manager är en sammansatt roll som omfattar rollerna Local Quality System Coordinator (LQSC), Local Security Officer (LSO) och Local Environmental Manager (LEMG).

Rollens uppgift är att stödja Sub-BU IP and BPS i införande och efterlevnad av CGI:s ledningssystem inom kvalitet, säkerhet och miljö. Inom BU SE ingår följande delar: Quality Management, Information Security Management och Environmental Management.


Your future duties and responsibilities:

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Ge support och handledning till medlemmar och ledning i tillämpningen av:
• CGI Management Foundation (t ex QSMP, ESMF, OMF, BEMF, CPMF, CMF, IPMF, IMF, MEHRF och MPMF) 
• Records Management 
• Rutiner inom BU SE som utgör tillägg till CGI Management Foundation, inklusive Environmental Management

Syftet är att upprätthålla en hög kvalitetsnivå i enlighet med internationella standarder, kundavtal, branschpraxis och interna bestämmelser. 

Ett prioriterat mål för kvalitetsarbetet är en kontinuerlig förbättring av kvaliteten och effektiviteten i tjänsteleveranserna inom vår verksamhet, i syfte att uppfylla både kundernas och medlemmarnas förväntningar. 

Inom säkerhetsområdet är det stort fokus på att organisationen ska efterleva vårt säkerhetsledningssystem och genomföra planerade säkerhetsaktiviteter med godkända resultat. 

Huvudsakliga ansvarsområden
• Säkerställa att den årliga säkerhetsplanen efterlevs
• Planera, delta i och bevaka revisionsplaneringen (intern och extern) avseende kvalitet (inklusive informationssäkerhet och miljö) inom BU SE
• Säkerställa kvaliteten i det revisionsmaterial som produceras av interna revisorer
• Säkerställa att ursprungliga och reviderade CSAP-planer samt resultat registreras i applikationen i enlighet med de krav som gäller för Quality System Management-processer (QSMP)
• Bevaka att avvikelser och förbättringsförslag från revisoner och CSAP åtgärdas och stängs i tid
• Upprätta kvalitet/säkerhet/miljö-organisation och regelverk i samråd med linjeorganisationen
• Identifiera och hantera risker och miljörelaterade aspekter i samråd med linjeorganisationen
• Genomföra granskning av kvalitet/säkerhet/miljö-systemens effektivitet (ledningens genomgång) 
• Samordna förbättringsprojekt i samråd med linjeorganisationen
• Ge stöd i samband med offerter till kunder
• Granska revisionsrapporter


Required qualifications to be successful in this role:

• Hålla sig uppdaterad angående de processkrav som gäller på koncernövergripande, strategisk och Sverige-nivå samt de standarder som påverkas, såsom ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 27001. 
• Genomförda obligatoriska utbildningar inom CGI, på både koncernövergripande och Sverige-nivå, inklusive CPMF (spår 8), miljö och informationssäkerhet. 
• Kunskap om och förståelse för CGI:s verksamhet och kvalitetssystemprocesser.
• Att certifieras som CGI Quality System Internal Auditor. 

Rollen som LQSC rapporterar till ledaren för sub-BU IP and BPS och är också kopplad till CGI E Q&RM-teamet och S-teamet i enlighet med Quality System Management-processerna.

Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdatum 2018-11-04.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA
Helena Ericsson 08-671 1148 eller Johan Ripe 070-206 38 14

LQSC, LSO, LEMG, Quality System


Skills:

  • English
  • Quality Assurance/QA Strategy
  • Swedish
     

What you can expect from us:

Utveckla din karriär hos oss.

Det är en extraordinär tid i vår bransch. Den digitala transformationen accelererar och CGI är i centrum för förändringarna – som hjälp för våra kunders digitala resor och med spännande karriärmöjligheter för våra medarbetare.

På CGI når vi framgång genom våra medarbetares talang och engagemang. Som ett team delar vi de utmaningar och belöningar som kommer genom att vi skapar ett växande företag, vilket stärker vår ägarskapskultur. Alla våra medarbetare drar nytta av det värde vi gemensamt skapar.

Var med och bygg ett av världens största oberoende tjänsteföretag inom IT och affärsprocesser.

Liknande jobb

Liknande jobb