Polismyndigheten

Chef till Grupp Nord 1, IT-avdelningen med placering i Umeå eller Luleå

Rekryterare
Polismyndigheten
Plats
Umeå (Kommun), Västerbotten
Annonserat
den 7 november 2018
Stängs
den 28 november 2018
Anställningsform
Vikariat
Sysselsättning
Heltid

Arbetsplatsbeskrivning

Som anställd på it-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden där du gör skillnad på riktigt.

Våra system och vår utrustning används i polisernas vardag – dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång.

Polismyndighetens it-avdelning har cirka 800 anställda som tillsammans sköter drift, underhåll och utveckling av all it, som används av myndighetens cirka 30 000 medarbetare.

Enheten Leverans och support ska ha lokal närvaro i varje region. Lokala servicekontor återfinns på 29 orter i våra tre sektioner Nord/Mitt, Stockholm/Bergslagen och Syd/Öst/Väst. Gruppen Nord 1 tillhör sektionen Nord/Mitt och består av 10 tekniker placerade i Umeå, Luleå och Kiruna. De ansvarar för service och leveranser i Västerbottens och Norrbottens län. Servicekontoren sköter införande, leverans och service av ny teknik, inklusive koordinering och samordning av större leveranser. Vi hanterar all användarutrustning såsom pc, radio, skrivare, kringutrustning, kommunikation, telefoni, mobiltelefon och audio/videokonferens.

Arbetsbeskrivning

I rollen som gruppchef för Nord 1 har du det operativa ansvaret för gruppens leveranser. Du har ett nära samarbete med övriga enheter inom it-avdelningen och med verksamhetsrepresentanter inom Region Nord och de nationella avdelningarna.

Som gruppchef
ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförsleda, samordna, organisera och utveckla arbetet inom gruppen och de leveranser som ska utföras, och tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens utveckling.
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förstroende för polisverksamheten
 • ansvara för arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • ha budget- och resultatansvar för din grupp

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
 • produktägare – du har det operativa ansvaret för din grupps leveranser avseende support, nybeställningar, livscykelhantering och olika typer av leveranser

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetet som arbetsledare, uppdragsledare, projektledare eller liknande
 • gymnasieexamen
 • B-körkort
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (IT)
 • erfarenhet att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • kunskap och erfarenhet av agil metodik
 • förmåga att uttrycka dig väl i svenskt tal och skrift.

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändringar
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs hela kravprofilen genom att klicka här! 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av: Sektionschef Anita Nyström, 010-56 822 93, 076-129 95 81.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: chefsrekrytering@polisen.se

Fackliga företrädare

Anna Owens, SACO-S, tfn 076-7674470

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 38710

Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010 5677092

Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 16 627

Övrig information

Anställning

 • Anställningen är ett vikariat i ca ett år, med start preliminärt i februari, under ordinarie gruppchefs föräldraledighet
 • Placering i Umeå eller Luleå

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetskyddslagen, kommer genomföras före anställningen. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se. Märk din ansökan med dnr A566.356/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt via: chefsrekrytering@polisen.se

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Välkommen med din ansökan till oss senast 28 november 2018!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post